conservatoir beslag leggen | www.contractrechtadvocaat.nl

Conservatoir beslag leggen?

conservatoir beslag leggen | www.contractrechtadvocaat.nl

Conservatoir beslag leggen?

Conservatoir beslag leggen betekent dat u voorafgaand aan een rechtszaak beslag legt. Bijvoorbeeld op de bankrekening, goederen of de woning van de schuldenaar. Op deze manier worden goederen veilig gesteld in afwachting van de uitkomst van de rechtszaak.

Wanneer is het leggen van conservatoir beslag aan te raden?

Het leggen van beslag is niet in alle omstandigheden aan te raden. Over het algemeen geldt de stelregel dat conservatoir beslag aan te raden is voor vorderingen vanaf € 20.000,00. Daarnaast moet er een aanzienlijke kans bestaan dat de rechter de vordering ook daadwerkelijk gaat toewijzen.

Als de vordering twijfelachtig is, bestaat de kans dat de schuldenaar het beslag wil laten opheffen tijdens een kort geding. Wijst de rechter het conservatoir af? Dan loopt u het risico de schade terug te betalen die de schuldenaar heeft opgelopen tijdens het conservatoire beslag.

Wilt u weten of conservatoir beslag leggen in uw situatie zinvol is? Neem vrijblijvend contact op met onze advocaten, of stuur een email.

Hoe conservatoir beslag leggen?

Conservatoir beslag leggen is een procedure die relatief snel kan worden uitgevoerd. De stappen die gezet moeten worden zijn:

Beslagrekest indienen door advocaat

De rechtbank moet toestemming geven voor het leggen van beslag. Het vragen van toestemming gebeurt door het indienen van een beslagrekest door een advocaat.

In het beslagrekest moet globaal worden onderbouwd wat de vordering is op de schuldenaar en waarop beslag gelegd gaat worden. Per soort conservatoir beslag gelden specifieke eisen waaraan voldaan moet zijn, wil de rechtbank het verzoek tot het leggen van conservatoir beslag toewijzen. Deze eisen zijn opgenomen in de beslagsyllabus van de rechtbank.

Beslagverlof door de rechtbank

In de praktijk wordt een goed onderbouwd verzoek tot beslaglegging vaak toegewezen door de rechtbank. De toewijzing gebeurt veelal al binnen 1 werkdag. Een toegewezen verzoek tot het leggen van conservatoir beslag wordt aangeduid als beslagverlof. Met dit beslagverlof kan de deurwaarder het beslag daadwerkelijk gaan uitvoeren.

Rechtszaak starten

Na het leggen van het conservatoir beslag moet binnen 14 dagen een rechtszaak worden opgestart. Gebeurt dit niet, dan komt het conservatoire beslag automatisch te vervallen en is het beslag voor niets geweest.

Wilt u advies over het leggen van beslag? Neem vrijblijvend contact op met onze advocaten.

Waarop conservatoir beslag leggen?

Het leggen van conservatoir beslag is mogelijk op alle vermogensbestanddelen van een schuldenaar, zoals op:

  • Bankrekeningen
  • Woning
  • Auto
  • Onroerend goed
  • Aandelen

Het meeste wordt beslag gelegd op de bankrekening van de schuldenaar. De term die hiervoor wordt gebruikt in de advocatuur is: conservatoire beslag onder de bank.

Conservatoir beslag bankrekening

Bij conservatoir beslag op een bankrekening wordt het saldo van de bankrekening geblokkeerd door de bank. De schuldenaar kan daardoor niet bij het geld dat op zijn bankrekening staat. Daarmee wordt voorkomen dat het saldo “verdwijnt” tijdens de rechtszaak. 

Het conservatoir beslag op de bankrekening is een momentopname. Het saldo op het moment van beslaglegging valt onder het beslag. Het geld wat na beslaglegging wordt bijgeschreven, valt niet onder het conservatoir beslag. De rechtbank kan wel toestemming geven om het beslag een aantal keer te herhalen.

Binnen 30 dagen na beslaglegging dient de bank schriftelijk te melden wat het saldo ten tijde van beslaglegging was. Tot die tijd is dus onzeker of het beslag doel getroffen heeft. Maar als het beslag doel getroffen heeft, is dat meestal wel merkbaar aan het gedrag van de schuldenaar. 

Normaliter is toestemming om beslag te leggen één keer bruikbaar. Maar zoals aangegeven kan toestemming worden gevraagd om het beslag een aantal keer te herhalen. In dat geval is dat vaak gekoppeld aan een periode van (meestal) een maand. 

Faillissement. Wat nu?

Het komt in de praktijk voor dat de schuldenaar failleert. Wat betekent dit voor het conservatoire beslag? In dat geval vervalt het beslag gedurende het faillissement. Het conservatoir beslag wordt dan als het ware vervangen door het faillissement. Het faillissement houdt immers een beslag in op alle goederen van de failliet. Bij faillissement staan (vrijwel) alle goederen van de failliet ter beschikking van de curator.

Conservatoir beslag opheffen

Conservatoir beslag kan worden opgeheven door de rechter. Daarvoor is een rechtszaak vereist; bij spoed kan dat ook in kort-geding. De schuldenaar moet in de rechtszaak of het kort geding aantonen dat de beslaglegging:

  • Onjuist is, of;
  • Niet noodzakelijk is, omdat de schuldenaar voldoende (vervangende) zekerheid geeft.

Vervangende zekerheid kan bestaan uit het aanbieden van een bankgarantie, een storting van een bedrag in een depot (op een derdenrekening bij een notaris of advocaat). Maar denk ook aan een verzekering die garant staat voor betaling. Wordt aan een van deze eisen voldaan, dan kan de rechtbank het conservatoire beslag opheffen.

Heeft u te maken met conservatoir beslag en wilt u deze opheffen? Neem vrijblijvend contact op met onze advocaten.

Wat gebeurt er na het vonnis?

Als eenmaal conservatoir beslag gelegd is, dan is het wachten op het (eind)vonnis. Dat zal worden gewezen in de rechtszaak die volgt. In die rechtszaak zal de rechtbank dan beoordelen of u een claim heeft. Als die claim wordt toegewezen, dan kunt u de claim verzilveren met de opbrengst uit het conservatoir beslag. Wordt de claim afgewezen, dan wordt het beslag opgeheven. 

Uw claim wordt afgewezen

Wijst de rechtbank uw claim af? In dat geval vervalt het conservatoir beslag. In dat geval was het beslag ook onrechtmatig. Als de schuldenaar door het conservatoir beslag schade heeft geleden, dan kan de schuldenaar deze schade claimen. De schade kan (bijvoorbeeld) bestaan uit:

  • Opgezegde kredieten van een bank
  • Betaalde rente op een geldlening
  • Kosten die zijn gemaakt door te laat betalen van rekeningen (bijvoorbeeld wettelijke verhoging bij te laat betalen van loon)

Deze schade komt voor rekening komen van de beslaglegger. Conservatoir beslag is niet vrijblijvend. Een goede inschatting van de risico’s is steeds belangrijk.

Uw claim wordt toegewezen

Wordt uw claim toegewezen? Dan wordt het conservatoire beslag omgezet in een executoriaal beslag. Een executoriaal beslag houdt in dat de bankrekening of de goederen niet langer ‘bevroren’ zijn. U kunt de opbrengst van het beslag opeisen m.b.v. een deurwaarder. Dit betekent bij beslag onder de bank, dat de bank het saldo van de bankrekening aan u voldoet, of dat beslagen goederen worden verkocht. De opbrengst van de verkoop is dan voor u.

Ik wil conservatoir beslag leggen!

Heeft u een factuur of andere (bijvoorbeeld schade)vordering? Wilt u weten of conservatoir beslag leggen in uw situatie zinvol is? Neem vrijblijvend contact op met onze advocaten, of stuur een email. Wij kijken dan met u of conservatoir beslag leggen mogelijk en zinvol is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *