incasso | Heijink & Meure advocaten

Incasso

Je kan je vordering eenvoudig aanmelden via ons incassoportaal. Heeft u nog geen account? Vraag dan een account aan, of mail je vordering naar ons. Wij nemen dan contact met u op.

Onze incasso aanpak

Onze aanpak is snel en doelmatig. Als wij uw vordering in behandeling nemen, dan ziet het incassotraject er als volgt uit:

  • buitengerechtelijk incassotraject
  • gerechtelijk incassotraject
  • conservatoir beslag
  • executietraject

Uitgangspunt is dat de tegenpartij uw kosten betaald. Dat lukt niet altijd. In ons incassoportaal is meer te lezen over hoe wij te werk gaan bij incasso en de kosten.

Ook als u vorderingen over de grens heeft, bijvoorbeeld in Duitsland of België, dan bent u bij ons aan het goede adres. Wij kunnen u bijstaan in de Europese small claims procedure om uw vordering binnen Europa te incasseren. Als incasso advocaat gaan we dus verder dan een incassobureau of deurwaarder. Wij begeleiden u van begin tot eind en zelfs over de grens. Moet er over de grens geprocedeerd worden, dan maken we gebruik maken van advocatenkantoren uit het buitenland die zijn aangesloten bij ons netwerk.

Buitengerechtelijk incasso traject:

Eerst volgt er een traject zonder de rechter (buitengerechtelijk incasso traject).Wij verhogen je vordering met rente en incassokosten. Deze dient de debiteur ook te betalen. De hoogte van de incassokosten zijn vastgelegd in de wet. Bij B2B contracten kan je wel afwijkende afspraken maken over incassokosten, bijvoorbeeld in je algemene voorwaarden.

Het buitengerechtelijk traject begint met een (laatste) aanmaning. Deze sturen we aan de debiteur met een laatste betalingstermijn van 5 (B2B) of 14 dagen (consument). Daarna bellen we de debiteur om te verkennen of vrijwillig wordt betaald (bijvoorbeeld met een betalingsregeling). Bij non – betaling overleggen we over een gerechtelijk traject.

Indien de debiteur serieus te nemen verweer voert, dan bespreken we dat. In dat geval is geen sprake meer van incasso, maar een geschil. De kosten kunnen dan oplopen en de kosten en risico’s stemmen we dan met je af.

Gerechtelijk incasso traject:

Het gerechtelijk incassotraject kan grofweg op twee manieren plaats vinden:

  1. Normaliter wordt voor de incasso een ‘gewone’ incassoprocedure gevolgd bij de rechtbank. In de incassoprocedure wordt een veroordelend vonnis gevraagd aan de rechtbank. Hiervoor betaal je griffierecht en deurwaarderskosten.
  2. Bij debiteuren die in zwaar weer kan een faillissementsaanvraag een beter alternatief zijn. Een faillissementsaanvraag voorkomt hoog oplopende kosten. Deze procedure geeft ook snel duidelijkheid over de betalingsmogelijkheden van de debiteur. De behandeling van een verzoekschrift vindt meestal binnen twee tot drie weken na indiening plaats. Voorwaarde voor het uitlokken van een faillissement is wel dat er (tenminste) een tweede schuldeiser is (de zg. ‘pluraliteit van schuldeisers’) met een vordering op de debiteur. Wij helpen bij het vinden van een tweede schuldeiser.

Voor de behandeling van een incassoprocedure of faillissementsaanvraag betaal je griffierecht. Daarnaast dien je rekening te houden met deurwaarderskosten voor de oproep van de debiteur.

Conservatoir beslag:

Bij grotere vorderingen is het lonend om conservatoir beslag te overwegen. In dat geval wordt er beslag op geld of goederen gelegd, om te voorkomen dat geld of goederen ‘verdwijnen’. Dat kan tijdens een incassoprocedure bij de rechtbank, maar ook daarvoor.

De toestemming (het z.g. ‘verlof’) voor conservatoir beslag wordt verkregen door een aanvraag bij de rechtbank. Deze toestemming kan relatief eenvoudig worden verkregen, mits aan de voorwaarden is voldaan.

Conservatoir beslag is niet vrijblijvend. Na het beslag leggen dient (meestal binnen 14 dagen) een incassoprocedure te worden gestart. Voor de behandeling van de aanvraag is ook griffierecht verschuldigd. Dit griffierecht wordt in mindering gebracht op het griffierecht dat verschuldigd is voor een gewone incassoprocedure.

Executie

Als een debiteur ook na een gerechtelijk incassotraject nog niet betaald is executie noodzakelijk. Daarbij wordt de deurwaarder ingeschakeld die dan beslag kan leggen op geld en goederen van de debiteur. Loopt je incasso via ons, dan is je kostenrisico van de deurwaarder gemaximeerd.

Juridische vraag?

Schroom niet en vul het formulier in en stel je vraag. Of neem contact met ons op.

+31 (0)318 57 55 00

info@heijinkenmeure.nl

Keesomstraat 42A | Ede | Nederland