Permanente educatie mr. E.C. Meure

  • In 2017

– Patroonscursus/ opleiding van de advocaat – stagiaire;

– KEI regie en maatwerk door de civiele rechter;

– KEI complicaties;

– KEI eerste aanleg;

– Veranderingen onder KEI;

– Kunst en Koop;

– Actualiteiten vermogensrecht 1;

– Actualiteiten vermogensrecht 2;

– Actualiteiten vermogensrecht 3;

In 2016

– Update Verbintenissenrecht I;

– Update Verbintenissenrecht II;

– Dagvaarding en tips;

– Overeenkomsten en faillissement;

– Bestuurdersaansprakelijkheid;

– Consumentenovereenkomst;

– Huwelijksvermogensrecht;

– Alimentatie;

– Jurisprudentie P&F  V;

– Jurisprudentie P&F  IV;

– Journaal vermogensrecht VIII;

– Actualiteiten P&F;

In 2015

– Mediation Intervisie;

– Huwelijksvermogensrecht: gemeenschap van goederen;

– Huwelijkse voorwaarden: afwikkeling van het verrekenbeding;

In 2014

– Basis opleiding mediation;

– Specialisatie opleiding mediation;

In 2013

– Onroerende zaak: roerend/ onroerend, bestanddelen, horizontale scheiding, kabels en leidingen;

– Eigendom (juridisch en economisch), erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen, kettingbedingen, burenrecht;

– Kadaster en openbare registers voor onroerend goed;

– Erfpacht, opstal, appartementsrecht;

– Koop (totstandkoming en aansprakelijkheid);

– Levering I en II;

– Aanneming van werk en opdracht;

– Beslag en faillissement;

– Hypotheek en executie;

– Verjaring;

– Publiekrechtelijke aspecten van vastgoedtransacties;

– Vastgoedfinancieringen;

– Huur (woon- en bedrijfsruimte);

– Goederenrechtelijke vormgeving bouwprojecten;

– IB/VPB, BTW en overdrachtsbelasting;

In 2012 volgde mr. Meure de postdoctorale specialisatie opleiding Echtscheidings- en Familierecht (JSOF):

– Gemeenschap van goederen en Huwelijkse voorwaarden(JSOF)
– De ondernemer in echtscheiding(JSOF)
– Alimentatierecht en Alimentatierekenen(JSOF)
– Fiscaliteiten en de Jaarrekening(JSOF)
– Procesrecht (eerste aanleg en hoger beroep)(JSOF)
– Internationaal Privaatrecht (IPR)(JSOF)
– Huwelijksvermogensrechteljike aspecten van levensverzekering(JSOF)
– Pensioenrechten(JSOF)
– Afstamming en Gezag(JSOF)
– Kort Geding(Eggens Instituut)

In 2011 volgde Mr. Meure de postdoctorale specialisatie opleiding Arbeidsrecht, Rijksuniversiteit Leiden (PAO Leiden):

– Introductie en de arbeidsovereenkomst(PAO Universiteit Leiden)
– Goed werkgeverschap en werknemerschap(PAO Universiteit Leiden)
– Medezeggenschap(PAO Universiteit Leiden)
– Collectieve arbeidsvoorwaardenregelingen(PAO Universiteit Leiden)
– Einde van de arbeidsovereenkomst(PAO Universiteit Leiden)
– Onderneming in moeilijkheden en werkloosheid(PAO Universiteit Leiden)
– Arbeid, gezondheid en schade(PAO Universiteit Leiden)
– Ambtenarenrecht & Gelijke behandeling(PAO Universiteit Leiden)
– Arbeidsprocesrecht(PAO Universiteit Leiden)

 In 2010 volgde Mr. Meure de volgende cursussen:

– Arbeidsrecht congres De Statutair directeur(Academie voor de Rechtspraktijk)
– Arbeidsprocesrecht(Universiteit Amsterdam – Eggens Instituut)
– Actualiteiten algemeen vermogensrecht(Universiteit Amsterdam – Eggens Instituut)
– Contracten maken(Universiteit Amsterdam – Eggens Instituut)
– Actualiteiten burgerlijk procesrecht(Universiteit Amsterdam – Eggens Instituut)

In 2009 en verder terug volgde mr. Meure geregeld diverse cursussen, waaronder bijvoorbeeld:

  • Personenvennootschappen;
  • Koop onroerend goed;
  • Procederen algemeen civiel;
  • Insolventierecht;
  • De eerste drie ziektejaren (arbeidsrecht);
  • Alimentatierekenen;
  • De ontslagpraktijk, systematiek en casusanalyse (arbeidsrecht);